Government of Nepal Logo
Government of Nepal
Ministry of Home affairs

Department of Immigration

Immigration Office Kakarvitta

Mechinagar Municipality -6 , Kakarbhitta, Jhapa

गृह प्रशासन सुधार्न पहल

2018-06-29

2018-06-29


मिति असार १५,२०७४ को कान्तिपुरमा प्रकाशित निम्न सामाग्री साभार उपयोगी हुने ठानी साभार पुन: उध्दरण गरेका छौँ।

गृह प्रशासन सुधार्न पहल